Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz ESF-a

Dana 11. srpnja 2019. godine u Zagrebu, potpisan je ugovor u okviru Poziva dodjele bespovratnih sredstava ”Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu”.

Ovim ugovorom, Caritas Nadbiskupije Split dobio je bespovratna sredstva za financiranje projekta pod nazivom ”Mrežom i obrazovanjem za rehabilitaciju i edukaciju mladih kažnjenika” (M.O.R.E) u iznosu 1.037.761,96 kn. Partneri na projektu su: Elektrotehnička škola Split, Udruga Mentor, Zajednica Pape Ivana XXIII,Centar za socijalnu skrb Split i Centar za socijalnu skrb Omiš.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt se bavi razvojem inovativnog psihosocijalnog programa tretmana za maloljetnike i mlađe punoljetnike koji kaznu odrađuju u zajednici i provodi se dvije godine. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2015. godine, osuđeno je 420 maloljetnih osoba. U SDŽ postoje samo parcijalni pokušaji organiziranja koji se do sada nisu pokazali trajno učinkoviti.

Cilj projekta M.O.R.E. je stvaranje učinkovite mreže socijalnih usluga u zajednici koja će kroz edukacije stručnjaka i volontera, sustavne i organizirane psihosocijalne tretmane i suradnju socijalnih usluga, osigurati uvjete za uspješnu resocijalizaciju i reintegraciju mladih kažnjenika.

Projekt je dio trajnog rješenja za kvalitetniji i cjelovitiji rad s maloljetnicima i mlađim punoljetnicima koji svoju kaznu odrađuju izvan institucija zatvorskog sustava.

Neka je Bogu na slavu, drugima na korist, a nama na blagoslov!

 

Naslov projekta: M.O.R.E. mrežom i obrazovanjem za rehabilitaciju i edukaciju mladih kažnjenika

Naziv natječaja: Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu – UP.04.2.1.05. 0002 (Europski socijalni fond)

Posredničko tijelo razine 1 – PT1: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Posredničko tijelo razine 2 – PT2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Nositelj projekta: Caritas Nadbiskupije Split

Partneri:

Centar za socijalnu skrb Split

Centar za socijalnu skrb Omiš

Elektrotehnička škola – Split

Zajednicaa Pape Ivana XXIII

Udruga Mentor

Županija:  Splitsko-dalmatinska

Trajanje projekta: Projekt traje dvije godine s početkom 11. srpnja 2019. odnosno do 10. srpnja 2021.

Cilj projekta:

stvaranje učinkovite mreže socijalnih usluga u zajednici koja će kroz edukacije stručnjaka i volontera, sustavne i organizirane psihosocijalne tretmane i suradnju socijalnih usluga, osigurati uvjete za uspješnu resocijalizaciju i reintegraciju mladih kažnjenika

Vrijednost projekta: 1.037.761,96 kuna  (Iznos EU potpore)

https://strukturnifondovi.hr/

http://www.esf.hr/

 

Facebook komentari

komentara

Comments are closed.