Stručni skup – Izazovi u radu sa žrtvama obiteljskog nasilja


Povodom obilježavanja osme obljetnice rada skloništa i Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, održan je, u utorak 26. studenoga u dvorani Sveučilišne knjižnice u Splitu, stručni skup pod nazivom „Izazovi u radu sa žrtvama obiteljskog nasilja“.

Pozdravljajući nazočne socijalne radnike, psihologe i stručne djelatnike, ravnateljica Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije s. Vlatka Topalović je naglasila kako je „Caritasovo sklonište dom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja“. „Svi znamo kako je dom mjesto sigurnosti, zaštite, ljubavi i blizine. Mnoge žrtve do dolaska u naše Sklonište ne dožive dodir ljubavi. Nažalost, jedini dodir koji dožive je često udarac i to ne samo na fizičkoj nego i na psihičkoj razini“, dodala je. Kazala je i kako je cilj Skloništa osposobiti žrtve za život, vraćajući im dostojanstvo ljudskoga bića stvorenoga na Božju sliku.

Prvo predavanje na temu „Stanje i kretanje kriminaliteta nasilja u obitelji“ održala je voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije PU Splitsko-dalmatinske Marijana Todorić. U svom predavanju je iznijela statističke podatke o nasilju na području Splitsko-dalmatinske županije, ustvrdivši kako je „nažalost broj slučajeva nasilnog kriminaliteta u porastu“.

Socijalna radnica  Skloništa Jelena Tutavac prezentirala je predavanje pod nazivom „Od poziva upomoć do novog početka“. Ukazala je na suradnju Skloništa s Centrom za socijalnu skrb i policijom, dodavši kako je stručni tim Skloništa dostupan 24 sata na dan. Govoreći o postupku koji se provodi u radu sa žrtvama obiteljskog nasilja, rekla je: „Nakon što se žena smjesti u naše Sklonište, prvih tjedan dana traje vrijeme prilagodbe. U tom vremenu žrtva procjenjuje može li se prilagoditi na naša pravila te na suživot s drugim žrtvama. Zatim se potpisuje ugovor na tri mjeseca i donosi se individualni program promjena – dokument koji je prilagođen svakoj žrtvi, a u sebi sadrži sve ono što žrtva želi ostvariti za vrijeme boravka u Skloništu. Žrtva kod nas može boraviti najduže godinu dana, a nažalost moram istaknuti i premale kapacitete Skloništa s obzirom na prostor koji obuhvaća“. Upozorila je i na veliki problem koji se pojavljuje nakon što žrtva napusti Sklonište, naglasivši kako se „zbog nemogućnosti rješavanja stambenog i financijskog pitanja žrtva često vrati nasilniku“.

Posljednje predavanje pod nazivom „Kako izloženost obiteljskom nasilju utječe na mentalno zdravlje“ održala je psihologinja  Skloništa Marta Grbić. Pojasnila je kako nasilje ima brojne i značajne posljedice za mentalno zdravlje i socijalni život pojedinca. „Uz fizičke posljedice postoje brojne posljedice psihološkog zlostavljanja koje utječu na žrtvinu percepciju same sebe, ali i na njezino emocionalno i psihičko stanje. U takvim slučajevima se redovito javljaju osjećaji straha, napetosti, srama i doza anksioznosti. Nažalost, žrtve često i same sebe okrivljuju za nasilje koje su doživjele“, konstatirala je, dodajući kako je potrebno govoriti o temi mentalnoga zdravlja kako bi se „osobne potaknulo da potraže pomoć u slučaju psihičkih problema“.

Program je moderirala voditeljica Skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja Ružica Đonlić.

 

Sadržaj preuzet sa stranice Splitsko – makarske nadbiskupije :

https://smn.hr/61-caritas/4232-u-splitu-odrzan-strucni-skup-pod-nazivom-izazovi-u-radu-sa-zrtvama-obiteljskog-nasilja

Facebook komentari

komentara

Comments are closed.