Stipendiranje učenika/studenata u šk./ak. godini 2019./2020.

Natječaj je otvoren od 16. rujna do 15. listopada 2019. godine. Svaki župnik može predložiti samo jednog novog kandidata za primanje Caritasove stipendije. Župnik može prijaviti samo kandidata koji ima prijavljeno prebivalište u njegovoj župi. Kandidat može biti i polaznik srednje škole.

Kriterij stipendiranja:

  • Redovno upisana godina škole/studija
  • Suradnja sa župnikom
  • Broj djece u obitelji
  • Socijalni status obitelji (visina mjesečnih obiteljskih primanja)

Za Natječaj je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  1. Preporuku župnika
  2. Uredno i cjelovito popunjen obrazac Prijave za Natječaj ovjeren od strane župnog ureda
  3. Popunjenu Izjavu studenta o prihvaćanju volonterskog rada
  4. Potvrdu fakulteta/škole o redovito upisanoj ak/šk. godini
  5. Dokaz o obiteljskim (ne)primanjima (plaća, mirovina, soc. pomoć, D.D., potvrda Zavoda za zapošljavanje i dr.)

Svi kandidati, što uključuje i stipendiste iz protekle akademske godine, trebaju dostaviti navedenu dokumentaciju.

Visina stipendije za studente iznosi 1000,00 kuna mjesečno, a za srednjoškolce 700,00 kuna. Popunjene i ovjerene obrasce uz priloženu dokumentaciju potrebno je dostaviti Caritasu, poštom ili osobno, najkasnije do 15. listopada 2019.

Isti rok vrijedi i za obnovu stipendije.

Prijave pristigle nakon navedenog datuma neće se uzeti u razmatranje.

Obavijest o rezultatima Natječaja bit će vidljiva na web stranici Caritasa.

 

Uspješnu i blagoslovljenu novu šk./ak. godinu želi,

Caritas Nadbiskupije Split

 

Obrasci

A 3. osobni podaci

Izjava o volontiranju

 

Facebook komentari

komentara

Comments are closed.