Stipendiranje studenata u akademskoj godini 2016./2017.

Natječaj će biti otvoren od 12. rujna do 14. listopada 2016. godine. Svaki župnik može predložiti samo jednog kandidata za primanje Caritasove stipendije. Kandidat može biti i polaznik srednje škole. Među pristiglim molbama Caritasova komisija će odabrati 20 novih stipendista za narednu akademsku godinu.

Visina stipendije za studente iznosi 700,00 kuna mjesečno, a za srednjoškolce 500,00 kuna. Popunjene i ovjerene obrasce uz priloženu dokumentaciju potrebno je dostaviti Caritasu, poštom ili osobno, najkasnije do 14. listopada 2016. Isti rok vrijedi i za obnovu stipendije.

Prijave pristigle nakon navedenog datuma neće se uzeti u razmatranje.

Obavijest o rezultatima Natječaja kandidati i župni uredi dobit će pismenim putem.

Opći uvjeti Natječaja Caritasa Nadbiskupije Split za stipendiranje studenata  u akademskoj godini 2016./2017.:

 • Kandidati koji se žele natjecati za primanje Caritasove stipendije moraju imati stalni boravak u RH, te status redovitog studenta hrvatskog sveučilišta u akademskoj godini 2016./2017. (Srednjoškolci – redovito pohađanje razreda).
 • Svaki kandidat dužan je najkasnije do 14. listopada 2016. priložiti slijedeće dokumente:
  • Popunjenu i od župnog ureda ovjerenu Prijavu za Natječaj
  • Pismenu preporuku župnika
  • Prijepis ocjena zadnje godine studija, ovjeren u studentskoj referadi
  • Studenti I. godine studija, svjedodžbu zadnjeg razreda srednje škole i svjedodžbu završnog ispita.
  • Potvrdu o statusu redovitog studenta sveučilišta u akademskoj godini 2016./2017.
  • Srednjoškolci potvrdu o upisu u srednju školu.
  • Potvrdu o obiteljskim primanjima.
 • Aktivnosti u župi: ukoliko kandidat aktivno sudjeluje u životu župne zajednice (pjevanje u zboru, sviranje u sastavu, rad u župnom Caritasu i sl.), molimo posebno navesti u preporuci župnika.
 • Prijave se mogu dostaviti:
 1. A) osobno na našu adresu, Zrinsko-frankopanska 43, Split
 2. B) poštom
 3. C) posredstvom župnog ureda.

Facebook komentari

komentara

Comments are closed.