Oblici nasilja

*FIZIČKO (udarci, čupanje kose, ugrizi, opekline, posjekotine, gušenje…)

*SEKSUALNO (silovanje, prisiljavanje na seksualne aktivnosti koje su vam neugodne ili ponižavajuće, prislino gledanje ponografskih sadržaja…)

*EMOCIONALNO (odbacivanje, teroriziranje. ignoriranje, manipuliranje, ponižavanje, ucijenjivanje…)

*EKONOMSKO (uskraćivanje i oduzimanje novca, neplaćanje alimentacije…)

 

Jeste li Vi žrtva nasilja u svojoj obitelji?

Ponižava li Vas partner verbalno? Budi li u Vama osjećaj manje vrijednosti?

– Vrijeđa li vas? Ponaša li se prema Vama kao prema sluškinji?

– Donosi li sve odluke u kući? Ponaša li se kao gospodar? Naređuje li Vam?

– Zabranjuje li Vam da se zaposlite? Morate li od njega moliti novac?

-Kontrolira li što radite i gdje idete? Ograničava li Vam kretanje ili druženje?

– Prijeti li Vam? Ucijenjuje li Vas?

– Prijeti li da će ubiti sebe ili Vas? Razbija li stvari i glasno viče?

– Prisiljava li Vas na seksualni odnos?

– Ubija li Vam samopouzdanje? Neprekidno Vas okrivljuje?

– Maltretira li djecu?

– Je li ljubomoran i posesivan?

– Udara li Vas, Šamara, vuče za kosu? Prebacuje li krivicu na Vas zato što Vas je istukao?

-Ispričava li se i govori Vas voli, ali da je to jače od njega?