Kako do nas?

  1. Obratiti se najbližoj policijskoj postaji (broj: 112 ili 192)
  2. Obratiti se nadležnom Centru za socijalnu skrb

(adresar: http://www.mspm.hr/adresar_ustanova/centri_socijalne_skrbi)

Kada se prijavljuje nasilje, policijski službenici i djelatnici Centara za socijalnu skrb dužni    su Vam ponuditi pomoć, a između ostalog, ukoliko se procijeni, i smještaj u Sigurnoj kući.

Žrtva obiteljskog nasilja sama odlučuje hoće li prihvatiti pomoć ili i dalje ostaje žrtva.

  1. Caritas Nadbiskupije Split: Zrinsko-frankopanska 43, Split

(radnim danom od 8:00 do 16:00)

telefon: 021/318740

mobitel: 099/8097070

Po pozivu policije ili Centra za socijalnu skrb, Sklonište ima 24satno dežurstvo te u svako doba dana i noći možemo osigurati smještaj u Skloništu.