Aktivnosti koje sklonište provodi

  1. ZBRINJAVANJE I SMJEŠTAJ KORISNIKA
  2. RADNO-OKUPACIJSKA TERAPIJA KORISNICA
  3. EDUKATIVNE RADIONICE ZA ŽENE ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA
  4. EDUKACIJE O USPJEŠNOM UČENJU ZA DJECU
  5. PSIHOTERAPIJSKI RAD
  6. JAVNO ZAGOVARANJE I PODIZANJE SVIJESTI JAVNOSTI ZA PROBLEM NASILJA U OBITELJI
  7. PRAVNO I PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJA ŽRTVA OBITELJSKOG NASILJA
  8. SUPERVIZIJA I TRAJNA EDUKACIJA ZAPOSLENIKA