Rad za opće dobro

Program koji provodimo u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i Centrom za socijalnu skrb u kojem maloljetni prekršitelji zakona svoju kaznu mogu zamijeniti za humanitarni rad kojeg odrađuju kod nas.

Tretman maloljetnika, mlađih punoljetnika i punoljetnika počinitelja prekršaja i kaznenih djela je odgojna mjera gdje se mlade ljude kroz humanitarni rad nastoji potaknuti na pozitivan pristup životu.

Kroz psihosocijalnu podršku i osnaživanje nastojimo djelovati na razvijanje samopouzdanja i samopoštovanja te ih kroz radno okupacijski tretman potaknuti na razvijanje radnih navika.

Kroz rad u caritasu senzibilizira ih se za potrebe ljudi u nevolji, da ne okreću glavu kada vide siromaha.