Misija

Misija Caritasa Nadbiskupije Split, je raditi na ostvarenju vizije pravednijeg, sretnijeg svijeta, promicati solidarnost i socijalnu pravdu, djelovati kao glas siromašnih i obespravljenih te ih osposobiti i ohrabriti da govore u svoje ime.

Svrha djelovanja je pomoć siromašnima i potrebnima, bez razlike na dob, spol, vjeru i drugo opredjeljenje ili uvjerenje.