Donacije

otherasa Nadbiskupije Split možete to učiniti uplatom donacije na:

  • kunski žiro račun Caritasa kod PBZ banke: HR2923400091100092615
  • kunski žiro račun Caritasovog skloništa za žrtve obiteljskog nasilja kod PBZ banke račun: HR482340009-1510476575
  • SWIFT: PBZ GHR2X
  • ili osobno na adresi Caritasa Nadbiskupije Split.

Ukoliko želite pak donirati Skloništu za žene i djecu to možete uraditi uplatom na sljedeći račun

  • IBAN: HR 4823400091510476575

Vaša pomoć je dobrodošla i u hrani, higijenskim potrepštmaster thesisinama, namještaju, kućanskim aparatima, dječjim potrepštinama, didaktičkom materijalu, radnom materijalu, pelenama za djecu i odrasle te ortopedskim pomagalima i sl…