Kontakti

Kontakti:

Dječji caritas
Splitsko-makarske nadbiskupije
“Dječji osmijeh”

Gundulićeva 7
21000 Split
Tel. 021/480-735

Radno vrijeme:

Ponedjeljak: 09,00-12,00
Utorak: 09,00-12,00; 17,00-19,00
Srijeda: 09,00-12,00
Četvrtak: 09,00-12,00; 17,00-19,00
Petak: 09,00-12,00

UNICEF
HRUID
Rana intervencija
Udruga puz